เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ตรวจความพร้อม โรงเรียนเทศบาล 5 และ โรงเรียนเทศบาล 3

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ตรวจความพร้อม โรงเรียนเทศบาล 5 และ โรงเรียนเทศบาล 3

     นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมด้วย นางเยาวลักษณ์ พรประเสริฐ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองลพบุรี เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองลพบุรี ได้ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง โดยมี นางสาวสุกัญญา วงษ์ประภา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี และนางสาวศิริพร กองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ