เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

     นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ใช้เงินส่วนตัวจัดทำข้าวกล่องปันสุข แจกฟรีแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน พร้อมด้วย นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ว่าที่ร้อยโท ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายนิติธร เดชรังสฤษดิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองลพบุรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี ซึ่งมี ว่าที่ร้อยตรี สกล เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดลพบุรี นายกฤษณพงศ์ อยู่รอด ผู้สื่อ ททบ.5/เดลินิวส์ จังหวัดลพบุรี ร่วมกันแจกข้าวกล่องปันสุข น้ำดื่ม นมกล่อง จำนวน ๕๐๐ ชุด ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโคโรน่า 2019 ที่บริเวณด้านหน้าอาคารฟิตเนส เทศบาลเมืองลพบุรี