เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ร่วมเปิดโรงแรมลพบุรีอินน์

     นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ร่วมพิธีเปิดดำเนินกิจการโรงแรมลพบุรีอินน์ ที่ ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี หลังจากการปรับปรุงกิจการช่วง โควิด-๑๙ โดยมี พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายยงยุทธ กิจวัฒนานุสนธิ์ ประธานบริษัทลพบุรีอินน์กรุ๊ป และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี