เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

เปิดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > เปิดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้

     นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนและพัฒนากีฬาคาราเต้ของจังหวัดลพบุรีและของประเทศชาติในอนาคต ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สกล เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดลพบุรี และคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ