เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริเวณโดมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริเวณโดมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองลพบุรี

     โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดย นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลพบุรี และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองลพบุรี หรือ อสม. ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงลูกด้วยนมในชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ที่โดมอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี