เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ประชุมครู ในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ประชุมครู ในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี

     นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองลพบุรี