เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > มอบเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานมอบเงินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาล คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมในการมอบเงินฯ ในครั้งนี้