เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ร่วมเปิดศูนย์ฝึกยุวชนต้นกล้า เพื่อพัฒนาสู่นักกีฬาตะกร้อทีมชาติ

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ร่วมเปิดศูนย์ฝึกยุวชนต้นกล้า เพื่อพัฒนาสู่นักกีฬาตะกร้อทีมชาติ

     นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเปิดศูนย์ฝึกกีฬายุวชนต้นกล้าเพื่อพัฒนาสู่นักกีฬาตะกร้อทีมชาติ ที่โรงเรียนกำจรวิทย์ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมี พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่อ อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย ว่าที่ร้อยตรี สกล เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดลพบุรี ร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้