เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

อบรมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข รอบที่ 1

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > อบรมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข รอบที่ 1

นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ พร้อมด้วย นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ว่าที่ร้อยโท ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี เข้าร่วมในการอบรมในครั้งนี้ ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี