เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

เปิดการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2563

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > เปิดการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2563

นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี มอบหมายให้ นายสมชาย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมี พนักงาน ลูกจ้าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลพบุรี เข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความพร้อม ให้มีความรู้ความชำนาญทักษะและประสบการณ์ที่ทันสมัยในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น