เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > โครงการตัดแว่นสายตา อบต.พรหมมาสตร์

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการตัดแว่นสายตาให้กับผู้มีปัญหาทางสายตา ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ , คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยประชาชนในเขตตำบลพรหมมาสตร์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก