เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค 100%

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค 100%

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค ๑๐๐% ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมด้วย นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ว่าที่ร้อยโท ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายนิติธร เดชรังสฤษฏ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองลพบุรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี ประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี พันตำรวจโท ณัฐพล ศรีวิเชียร สารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีจำนวนมาก เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเร่งรัดผลักดันส่งเสริม รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้แก่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์รวมทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย ได้ตระหนักถึงการสวมหมวกกันน็อคหรือสวมหมวกนิรภัย ที่นอกจากจะเป็นไปตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแล้ว ยังส่งผลในเรื่องของความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วย โดยการจัดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค ๑๐๐% ที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีการอบรมเพิ่มความรู้ด้านวินัยจราจรและมอบหมวกกันน็อคหรือหมวกนิรภัยให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน จากนั้น นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมด้วย นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ว่าที่ร้อยโท ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายนิติธร เดชรังสฤษฏ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองลพบุรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี พันตำรวจโท ณัฐพล ศรีวิเชียร สารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี ร่วมมอบหมวกกันน็อคหรือหมวกนิรภัยให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคน