เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและปิดการอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสา ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจําองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ และองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่อาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรี โดยมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้เข้ารับการอบรมประจำ อบต.พรหมมาสตร์ และประจำ อบต.โพธิ์เก้าต้น ร่วมในพิธีปิดการอบรมในครั้งนี้