เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

เปิดโครงการบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > เปิดโครงการบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ที่โดมอเนกประสงค์ ข้างศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมด้วย นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ว่าที่ร้อยโท ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมือง นายเรวัต ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี นายไพบูลย์ เพ็ชรหงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง นายชัยวัฒน์ พรแสน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล นายประสงค์ อุบลวัตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี นายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง นายคฑาวุธ เทพยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีแห่งที่ 2 นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นักเรียน นักศึกษา ชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมในพิธีเปิดโครงการบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เพื่อลดรายจ่ายของประชาชน ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ เครื่องมือดำรงชีวิตประจำวันและในครัวเรือน เพื่อบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ อุปกรณ์การเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และเพื่อฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ให้แก่ประชาชนนำไปประกอบเป็นอาชีพได้