เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

เปิดพิธีไหว้ครูโรงเรียนเทศบาล 3 ประจำปี 2563

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > เปิดพิธีไหว้ครูโรงเรียนเทศบาล 3 ประจำปี 2563

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้หมายมอบให้ ว่าที่ร้อยโท ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและรับมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนเทศบาล ๓ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ที่โรงเรียนเทศบาล ๓ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมีนายสุรโชติ โชคชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี นางเยาวลักษณ์ พรประเสริฐ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมด้วยคณะแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมี นางสาวศิริพร กองแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ พิธีเริ่มจาก ว่าที่ร้อยโท ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ประธานพิธีได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ต่อจากนั้น ผู้แทนนักเรียน กล่าวนำไหว้พระสวดมนต์ กล่าวนำคำบูชาครู จากนั้นผู้แทนนักเรียนแต่ละชั้นเรียน ได้นำพานดอกไม้ธูปเทียนที่นักเรียน ต่างบรรจงจัดตกแต่งพานดอกไม้อย่างสวยงามตระการตา หลากหลายรูปแบบมาสักการะครู โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายสุรโชติ โชคชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นางเยาวลักษณ์ พรประเสริฐ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองลพบุรี นางสาวศิริพร กองแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ตัวแทนครู เป็นผู้รับพานดอกไม้ธูปเทียนที่ผู้แทนนักเรียนนำมาสักการะครู หลังจากพิธีไหว้ครู ประธานพิธี ว่าที่ร้อยโท ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้เป็นประธานพิธี เจิมอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอน และประสบความสำเร็จด้านการจัดการศึกษา จากนั้น ว่าที่ร้อยโท ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีประธานพิธี ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นจำนวน ๕ คน และศิษย์เก่าดีเด่นจำนวน ๒ คน จากนั้น ว่าที่ร้อยโท ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้เป็นประธานพิธีในการรับมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากผู้มีอุปการคุณ ที่สนับสนุนในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล ๓ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี