เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

เปิดพิธีไหว้ครูโรงเรียนเทศบาล 4 ประจำปี 2563

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > เปิดพิธีไหว้ครูโรงเรียนเทศบาล 4 ประจำปี 2563

นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยโท ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายอุดม ชัยชนะพานิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี นางเยาวลักษณ์ พรประเสริฐ ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมี นายภาสกร ปิ่นชัชวาล ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีและคณะครู ให้การต้อนรับ ที่โรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี พิธีเริ่มจาก นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น ตัวแทนนักเรียนกล่าวนำไหว้พระสวดมนต์กล่าวนำคำบูชาครู ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นนำพานดอกไม้พานธูปเทียนขึ้นไปกราบไหว้ครู เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อครูบาอาจารย์มาสักการะครู โดยมี นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายอุดม ชัยชนะพานิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายภาสกร ปิ่นชัชวาล ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ตัวแทนคณะครู ร่วมรับพานดอกไม้ธูปเทียนที่ผู้แทนนักเรียนนำมาสักการะครู จากนั้น นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลครูผู้สร้างชีวิต จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ ครูพรพิมล แก้วกล้า และ ครูวีรฉัตร กิจจานุวัตร จากนั้น เป็นพิธีมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี โดย นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาทและรับมอบทุนการศึกษาจากผู้ให้การสนับสนุนการศึกษาเพื่อนำไปพัฒนาการศึกษา ซึ่งมีผู้มีอุปการคุณได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีเป็นจำนวนมาก