เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลพบุรี เป็นประธานประชุม กรรมการบริหารคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลพบุรี ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันสุขภาพและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ด้านส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างทั่วถึง