เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

เปิดพิธีไหว้ครูโรงเรียนเทศบาล 2 ประจำปี 2563

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > เปิดพิธีไหว้ครูโรงเรียนเทศบาล 2 ประจำปี 2563

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยโท ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานพิธีไหว้ครูและรับมอบทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่โรงเรียนเทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมด้วย นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี แขกผู้มีเกียรติ ของโรงเรียนเทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี นางเยาวลักษณ์ พรประเสริฐ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองลพบุรี คณะผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมี นางมรกต จันทรารัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี และคณะครู ให้การต้อนรับ