เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะปฏิคมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี นายปรีชา ฮุ้นสกุล อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี จ่าเอก บำรุง วงษ์ภูมี เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี ว่าที่ร้อยตรี สกล เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยประธานชมรมกีฬาชนิดต่างๆ ในจังหวัดลพบุรีรวม ๓๑ ชมรม เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อรับทราบระเบียบวาระการประชุมและร่วมกันพิจารณา