เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > พิบูลวิทยาลัย มุทิตาปูชนียาจารย์

นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะประธานที่ปรึกษานายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นประธานงาน ร้อยรักรวมใจ สานสายใยแห่งศรัทธา มุทิตาปูชนียาจารย์ ครูผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๓ ของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จำนวน ๑๓ ท่าน ที่หอประชุมวิชาเยนทร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย พร้อมด้วย นายพินิจ อ่อนไสว นายกสมาคมผู้ปกคองและครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย นายเสน่ห์ปวร กล่อมกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมให้การต้อนรับ