เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

เปิดพิธีไหว้ครูโรงเรียนเทศบาล 5 ประจำปี 2563

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > เปิดพิธีไหว้ครูโรงเรียนเทศบาล 5 ประจำปี 2563

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานพิธีไหว้ครูและรับมอบทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่โรงเรียนเทศบาล ๕ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมด้วย นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล ๕ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ว่าที่ร้อยโท ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายสมชัย เตือนวชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายพินิจ อ่อนไสว ผู้ทรงคุณวุฒิ นายเสน่ห์ปวร กล่อมกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล ๕ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี แขกผู้มีเกียรติ ของโรงเรียนเทศบาล ๕ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี นางเยาวลักษณ์ พรประเสริฐ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองลพบุรี คณะผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมี นางสาวสุกัญญา วงษ์ประภา รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี และคณะครู ให้การต้อนรับ