เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม 63

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม 63

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาล และคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมในการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมกันนี้ก็ยังมีการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลพบุรี ในการปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าเป็นระบบเคเบิลใต้ดิน