เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ทำบุญตักบาตร และวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 ปี2563

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ทำบุญตักบาตร และวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 ปี2563

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำพสกนิกรชาวลพบุรี ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ครบรอบ 4 ปี ที่โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชนชาวลพบุรี นำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในโอกาสนี้ นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นำพนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย โดยมีการจัดกิจกรรม ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน ๘๙ รูป โดย พระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป ขึ้นนั่งอาสน์สงฆ์ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประธานถวายผ้าไตร จำนวน ๑๐ ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กรวดน้ำ ต่อจากนั้น ประธานในพิธีนำผู้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป จากนั้น เวลา ๙.๐๐ น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า