เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

เปิดการแข่งขันกีฬา ภายในของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > เปิดการแข่งขันกีฬา ภายในของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะที่ปรึกษานายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา ภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โดยมี นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย นายพินิจ อ่อนไสว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย นายเสน่ห์ปวร กล่อมกูล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้น นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ฐานะที่ปรึกษานายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กล่าวให้โอวาทและรับมอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดกีฬาสีจาก สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และ จากบริษัทวิริยะประกันภัย จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท ที่ ณ ลานอเนกประสงค์ (โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมือง จ.ลพบุรี