เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

แถลงข่าวงานลอยกระทงย้อนยุค ละโว้ธานี ปี 2563

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > แถลงข่าวงานลอยกระทงย้อนยุค ละโว้ธานี ปี 2563

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการแถลงข่าว งานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค ละโว้ธานี ปี ๖๓ โดยมี นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายนิติธร เดชรังสฤษดิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองลพบุรี คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองลพบุรี นอกจากนี้ยังหัวหน้าหน่วยราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี ประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ประชาชน ร่วมในงานแถลงข่าว และมีคณะสื่อมวลชนในจังหวัดลพบุรีให้ความสนใจ ร่วมในการแถลงข่าว งานลอยกระทงย้อนยุค ละโว้ธานี ปี ๖๓ เป็นจำนวนมาก ที่บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย (วงเวียนสระแก้ว) อ.เมือง จ.ลพบุรี จากนั้น นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีการแถลงข่าวในครั้งนี้ ถัดไป นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค ละโว้ธานี ปี ๖๓ ซึ่งจะขึ้นในวันที่ ๓๐-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย (วงเวียนสระแก้ว) อ.เมือง จ.ลพบุรี สำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคละโว้ธานี ปี ๖๓ เทศบาลเมืองลพบุรี จัดติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาและส่งเสริมให้ประชาชนเยาวชนได้แสดงออกทางวัฒนธรรมไทย ด้านแนวความคิดทางศิลปะ การประดิษฐ์ ให้กับอนุชนรุ่นหลัง เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกและร่วมรับผิดชอบในการอนุรักษ์แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมการสร้าง ความสามัคคี ความสนุกสนานรื่นเริงให้กับประชาชน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงใหญ่ประเภทความคิด ประเภทสวยงาม การประกวดกระทงประดิษฐ์ การแข่งขันชกมวยไทย การแข่งขันตะกร้อลอดห่วง การแสดง แสง เสียง และสื่อผสม การแสดงของนักเรียน การแสดงดนตรีของวงฝ้ายคำ จากโรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี รำวงย้อนยุค การจัดแสดงมหรสพ ลิเก ตลก การประกวดร้องเพลง การจัดสวนสนุก ชิงช้าสวรรค์ บ้านลม และจัดรถรางให้บริการกับประชาชนและนักท่องเที่ยวฟรี ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าประเภทต่างๆ สินค้าโอท็อป พร้อมกับรูปแบบการจัดงานย้อนอดีตที่น่าเที่ยวชม ให้บริการอาหารฟรีแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน พร้อมกันนี้มีการร่วมสนุกจับสลากชิงรางวัลรถจักรยานยนต์ และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย จากนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ซึ่งผู้ได้รับรางวัลต้องอยู่ร่วมงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค ละโว้ธานี ปี ๖๓ และมีบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในการรับรางวัลอีกด้วย โดยหลังการแถลงข่าว ทางเทศบาลเมืองลพบุรีได้จัดการแสดงของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี ให้แก่แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานได้ชม จำนวนกว่า ๖ ชุดการแสดง และไฮไลต์คือ การเต้นบาสโลบ ของคณะพนักงานครู พนักงาน ในสังกัดเทศบาลเมืองบุรี จากนั้นได้นำ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และคณะ ร่วมจำลองบรรยากาศการลอยกระทง ณ บริเวณวงเวียนวงเวียนศรีสุริโยทัย (วงเวียนสระแก้ว) เพื่อสร้างบรรยากาศการลอยกระทงย้อนยุค ที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา