เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

งานประเพณีลอยกระทง ละโว้ธานี ปี 63 วันที่ 31 พ.ย. 63

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > งานประเพณีลอยกระทง ละโว้ธานี ปี 63 วันที่ 31 พ.ย. 63

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีขอขมาพระแม่คงคา ในงานประเพณีลอยกระทง ละโว้ธานี ปี ๖๓ โดยมี นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยผลการประกวดนางนพมาศงานประเพณีลอยกระทง ละโว้ธานี ปี ๖๓ มีดังนี้ ตำแหน่งนางนพมาศ ได้แก่ หมายเลข ๑๗ นางสาวจงกลณี วรรณเจริญ ได้รับเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมมงกุฎ ถ้วยเกียรติยศ และสายสะพาย ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ หมายเลข ๒๒ นางสาวธิติมา อินทุทรัพย์ ได้รับเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ หมายเลข ๑๐ นางสาวเบญจพร ภาคบัว ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ได้แก่ หมายเลข ๑๖ นางสาวจันทร์สุทธิตา บุญไทย ได้รับเงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ ๔ ได้แก่ หมายเลข ๑๘ นางสาวชลธิชา แก้วบุตรดี ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ตำแหน่งขวัญใจประชาชน ได้แก่ หมายเลข ๒๒ นางสาว ธิติมา อินทุทรัพย์ ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และสายสะพาย ตำแหน่งขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชน ได้แก่ หมายเลข ๑๗ นางสาว จงกลณี วรรณเจริญ ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และสายสะพาย ตำแหน่งขวัญใจละโว้ธานี ได้แก่ หมายเลข ๑๘ นางสาวชลธิชา แก้วบุตรดี ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และสายสะพาย จากนั้น นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางประภารัตน์ เกตุพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ร่วมกันจับสลากและเป็นผู้มอบโชครถจักรยานยนต์ จำนวน ๔ คัน ให้แก่ผู้โชคดีที่อยู่ในงานประเพณีลอยกระทง ละโว้ธานี ปี ๖๓