เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลลพบุรี และนายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี เป็นประธานพิธี ในงานวันครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ครบรอบ ๗๗ ปี และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี โดยมี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลลพบุรี นายสุชิน ตุลาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนร่วมในพิธี และ นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้ร่วมทำบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในครั้งนี้ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จากนั้น นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่คณะบุคคลที่ทำบุญร่วมกับผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ที่หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี