เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

พิธีเปิดงานลอยกระทงย้อนยุค ละโว้ธานี ปี 63 วันที่ 30 พ.ย.63

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > พิธีเปิดงานลอยกระทงย้อนยุค ละโว้ธานี ปี 63 วันที่ 30 พ.ย.63

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานลอยกระทงย้อนยุค ละโว้ธานี ปี ๖๓ โดยมี นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี , คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ร่วมในพิธีเปิด งานลอยกระทงย้อนยุค ละโว้ธานี ปี ๖๓ โดยมี นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงใหญ่ประเภทความคิด ประเภทสวยงาม การประกวดกระทงประดิษฐ์ การแข่งขันชกมวยไทย การแสดง แสง เสียง และสื่อผสม การแสดงของนักเรียน การแสดงดนตรีของวงฝ้ายคำ การจัดแสดงมหรสพ ลิเก รำวงย้อนยุค การแสดงวงดนตรีของโรงเรียนในจังหวัดลพบุรี การจัดสวนสนุก บ้านลม ชิงช้าสวรรค์ บอลลูนน้ำ และจัดรถรางให้บริการกับประชาชน และนักท่องเที่ยว ฟรี ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าประเภทต่างๆ สินค้าโอท็อป จับสลากชิงรางวัลรถจักรยานยนต์ จำนวน ๔ คัน จาก นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี และผลการประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี ๒๕๖๓ ได้แก่ หมายเลข ๒๓ เด็กหญิง วชิรญาณ์ ดวงศิริ ได้รับเงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท พร้อมมงกุฎ ถ้วยเกียรติยศ และสายสะพาย ตำแหน่ง รองหนูน้อยนพมาศ อันดับ ๑ ได้แก่ หมายเลข ๑๓ เด็กหญิง ปัณณวีร์ พงษ์ประภาพันธ์ ได้รับเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ตำแหน่ง หนูน้อยนพมาศ อันดับ ๒ ได้แก่ หมายเลข ๖ เด็กหญิง ธัญญพัทธ์ ล้อมวงษ์ ได้รับเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ตำแหน่ง หนูน้อยนพมาศ อันดับ ๓ ได้แก่ หมายเลข ๑๖ เด็กหญิง ประพิศรา ครองมณีรัตน์ ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ตำแหน่ง หนูน้อยนพมาศ อันดับ ๔ ได้แก่ หมายเลข ๑ เด็กหญิง อัจฉราภรณ์ หล่อประเสริฐ ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ตำแหน่ง แต่งกายงาม ได้แก่ หมายเลข ๑๓ เด็กหญิง ปัณณวีร์ พงษ์ประภาพันธ์ ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ตำแหน่ง ขวัญใจผู้ปกครอง ได้แก่ หมายเลข ๑๖ เด็กหญิง ประพิศรา ครองมณีรัตน์ ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อม ถ้วยเกียรติยศ และสายสะพาย