เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ประชุม กต.ตร. ลพบุรี ครั้งที่ 1 / 63

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดลพบุรี (กต.ตร.) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ซึ่งมีนายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ประธานที่ปรึกษา กต.ตร.ลพบุรี พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า ผบก.ภ.จว.ลพบุรี และ กต.ตร.ระดับสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดลพบุรี ร่วมในการประชุม เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ที่ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี จากนั้น นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบโล่ที่ระลึกการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตำรวจดีเด่นด้าน “การดูแลสาธารณสมบัติ” ให้แก่ นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ประธานที่ปรึกษา กต.ตร.ลพบุรี