เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วกำแพงกันดิน รร.ท4

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > ประกาศ > ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วกำแพงกันดิน รร.ท4