เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

การปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > การปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี คณะครู ลูกจ้าง เทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมด้วยประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี เข้าร่วม โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยการปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี และมีพระมหาบำรุง ปิยาจาโร วัดเสาธงทอง นำพุทธศาสนิกชนเจริญพระพุทธมนต์ปฏิบัติธธรม เจริญจิตภาวนา และเจริญสมาธิ