เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลเมืองลพบุรี ครั้งที่ 1/63

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลเมืองลพบุรี ครั้งที่ 1/63

นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลเมืองลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลเมืองลพบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมี นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลเมืองลพบุรี ที่ได้มีการแต่งตั้งขึ้น ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี ประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ผู้แทนตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรีและท่าหิน อปพร. เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ที่ห้องประชุมด้านหน้า สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี