เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

การปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > การปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรี คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาล เทศบาลครู ลูกจ้าง เทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมด้วยประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี เข้าร่วม โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยการปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี และมี พระปลัดประยูร กิติญาโณ เจ้าคณะตำบลโคกลำพาน วัดป่าธรรมโสภณ นำพุทธศาสนิกชนเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา และเจริญสมาธิ