เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ปลัด หัวหน้าส่วน คณะครู แสดงความยินดีที่ นายกรับรางวัลสุดยอดนักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ปลัด หัวหน้าส่วน คณะครู แสดงความยินดีที่ นายกรับรางวัลสุดยอดนักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี

นายนิทัศน์ ต้นจันทร์ ปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี นำคณะหัวหน้าส่วนการงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครู มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล “สุดยอดนักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2563 สาขาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ที่สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี