เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

รางวัล “สุดยอดนักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2563 สาขาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > รางวัล “สุดยอดนักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2563 สาขาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี รับประกาศเกียรติคุณรางวัล “สุดยอดนักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2563 สาขาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน จาก นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานพิธีมอบรางวัล ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยมี นายนิทัศน์ ต้นจันทร์ปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี นางเยาวลักษณ์ ทองประเสริฐ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองลพบุรี คณะผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรีทั้ง 5 โรงเรียน และ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมแสดงความยินดี