เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > เปิดงานฤดูหนาว ประจำปี 2563

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานฤดูหนาว ประจำปี 2563 ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยลพบุรี โดยมี นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะประธานที่ปรึกษานายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย นายประทวน สุทธิอำนวยเดช สส.ลพบุรี เขต 1 นายพินิจ อ่อนไสว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย พร้อมด้วย นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย และคณะกรรมการจัดงานร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งงานฤดูหนาวจะเริ่มระหว่างวันที่ 28 พ.ย. 2563 ถึงวันที่ 6 ธ.ค. 2563