เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > Kikc โครงการลพบุรีเมืองสะอาด

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำคณะซึ่งมี นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดตาม โครงการลพบุรีเมืองสะอาด มีพิธีเปิดโครงการที่บริเวณพระปรางค์สามยอด ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี