เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

จุดเทียนมหามงคลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > จุดเทียนมหามงคลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน จุดเทียนมหามงคล เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดย นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นำพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้าง ในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย ณ โดมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองลพบุรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี