เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดย นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นำ พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้าง ในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย จากนั้น นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประชาชน ร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ โดมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองลพบุรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี