เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จัดกิจกรรมเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จัดกิจกรรมเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะที่ปรึกษานายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย นำคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ซึ่งนำโดย นายพินิจ อ่อนไสว นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จัดกิจกรรมเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดย นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะที่ปรึกษานายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย จากนั้นชมการจุดพลุที่สวยงาม ตระการตา ที่บริเวณเวทีกลาง งานฤดูหนาว โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ต.ทะลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี