เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

การปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > การปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรี คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้าง เทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมด้วยประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี เข้าร่วม โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยการปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมี พระครูสุวัฒน์ จันทร์โชติ เจ้าคณะอำเภอโคกเจริญ เจ้าอาวาสวัดสามัคคีประชาราม (วัดยางราก) อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี นำพุทธศาสนิกชนเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา และเจริญสมาธิ