เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ใจฟ้า อคาเดมี่ คัพ ครั้งที่ 1

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ใจฟ้า อคาเดมี่ คัพ ครั้งที่ 1

นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ยุวชนชาย – หญิง อายุต่ำกว่า 8 ปี รายการ ใจฟ้า อคาเดมี คัพ ครั้งที่ 1 ปี มีพระราชวิสุทธิประชานาถ หรือหลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ และมี ดร.สุจินต์ สว่างศรี ประธานคณะกรรมการจัดการ มีทีมยุวชนชายส่งเข้าแข่งขันจำนวน 32 ทีม ทีมยุวชนหญิงจำนวน 8 ทีม โดยผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศทีมชาย ได้แก่ ทีมชลบุรี อะคาเดมี่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมชายได้แก่ ทีมมานิตย์ คิดส์ อะคาเดมี่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมชาย ได้แก่ ทีม ซิกส์ ไฟเบอริส รางวัลผู้ทำประตูสูงสุด ชาย ได้แก่ เด็กชาย ธนดล สายอุดม จาก ทีมชลบุรี อะคาเดมี่ รางวัลนักเตะยอดเยี่ยม ชาย ได้แก่ เด็กชาย ภูตะวัน ดมพุทธา จากทีมชลบุรี อะคาเดมี่ รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ทีมชาย ได้แก่ นายกฤษณะ ชุมพล จากทีมชลบุรี อะคาเดมี่ รางวัลชนะเลิศ ทีมหญิง ได้แก่ ทีมใจฟ้า อะคาเดมี่ A รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมหญิง ได้แก่ ทีมใจฟ้า อะคาเดมี่ B รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมหญิง ได้แก่ ทีมใจฟ้า อะคาเดมี่ C รางวัลผู้ทำประตูสูงสุด หญิง ได้แก่ เด็กหญิงสุภาณี กล้าหาญ จากทีม ใจฟ้า อะคาเดมี่ A รางวัลนักเตะยอดเยี่ยม หญิง ได้แก่ เด็กหญิงขวัญสุดา รฐาพล จากทีม ใจฟ้า อะคาเดมี่ A รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ทีมหญิง ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุภาพร เขียวสด จากทีมใจฟ้า อะคาเดมี่ A