เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล วันคล้ายวันเกิดครบรอบ 67 ปี พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ)

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล วันคล้ายวันเกิดครบรอบ 67 ปี พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ)

นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมด้วย นายสมชัยอินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ว่าที่ร้อยโท ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายนิติธร เดชรังสฤษฏ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองลพบุรี คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล วันคล้ายวันเกิดครบรอบ 67 ปี พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือหลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ที่พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยมี ราชการ พ่อค้า ประชาชน และศิษย์ยานุศิษย์เข้าร่วมพิธีฯ เป็นจำนวนมาก