เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ประการศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินและบันไดศาลาประชาคม

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประการศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินและบันไดศาลาประชาคม