เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เปลี่ยนฐานะจาก อบต.พรหมมาสตร์ เป็น ทต.พรหมมาสตร์

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เปลี่ยนฐานะจาก อบต.พรหมมาสตร์ เป็น ทต.พรหมมาสตร์

นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ พร้อมด้วย นายอรุณ เทศถมยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ นางสาวอรุณี มะลิทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลพรหมมาสตร์ และประชาชน 8 หมู่บ้าน ร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เป็นเทศบาลตำบลพรหมมาสตร์ ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์