เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบเงินสนับสนุน ติดตั้ง LED

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบเงินสนับสนุน ติดตั้ง LED

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ให้การต้อนรับ นายสุธรรม แย้มมณฑา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี นางนวลอนงค์ คำใสแสง ผู้อำนวยการกองการจัดการโครงการสังคมและสิ่งแวดล้อม นายเฉลียว โก่งเกสร ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายทิพากร สืบโถพงษ์ หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี นายภานุวัฒน์ ใหญ่ยิ่ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิศวกรรมและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี และคณะ ที่เดินทางมามอบเงินสนับสนุนงบประมาณให้กับเทศบาลเมืองลพบุรี จำนวน 1,972,438 บาท เพื่อใช้ในการติดตั้งและปรับปรุงระบบส่องสว่าง LED บริเวณวงเวียนเทพสตรี หรือ วงเวียนสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ที่ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี