เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ตรวจดูแลระบบไฟฟ้า-แสง-เสียง ลานปีใหม่ ที่บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย หรือวงเวียนสระแก้ว

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ตรวจดูแลระบบไฟฟ้า-แสง-เสียง ลานปีใหม่ ที่บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย หรือวงเวียนสระแก้ว

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมด้วย นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ว่าที่ร้อยโท ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี และคณะ ตรวจ ดูแล ระบบไฟฟ้า-แสง-เสียง ลานปีใหม่ ที่บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย หรือวงเวียนสระแก้ว เพื่อจัดงานฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 มีประชาชนและนักท่องเที่ยวออกมาชมความสวยงาม และถ่ายภาพไฟประดับต้นคริสต์มาส และอุโมงค์ไฟ สวนไม้ดอก แสงสี หิมะเทียม เพื่อส่งความสุขให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งมีการตรวจเข้มงวดทุกคน ต้องผ่านจุดคัดกรอง