เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี

นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมดอกพิกุล ตามที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นใหม่เข้าร่วมประชุม จากคณะกรรมการเดิม พ้นวาระการดำรงตำแหน่ง ช่วงเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งสิ้น 15 คน