เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ล้างทำความสะอาดฟุตบาททางเท้า ถ.หน้าศาลพระกาฬ และ ถ.วิชาเยนทร์

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ล้างทำความสะอาดฟุตบาททางเท้า ถ.หน้าศาลพระกาฬ และ ถ.วิชาเยนทร์

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยโท ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายนิทัศน์ ต้นจันทน์ ปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลพบุรี เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลพบุรี ลงพื้นที่ทำความสะอาดล้างฟุตบาททางเท้า ถนนหน้าศาลพระกาฬ และ ถนนวิชาเยนทร์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการระวังป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลพบุรี