เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ลงพื้นที่พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ซอยเทพสตรี 2

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ลงพื้นที่พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ซอยเทพสตรี 2

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี มอบหมายให้ นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมด้วยนายสุรโชติ โชคชัย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี นายมนตรี เซียงหลิว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี และคณะ นำเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลพบุรี ลงพื้นที่พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ซอยเทพสตรี 2 พัฒนาทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดต้นไม้ กำจัดขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงามตา